banner

Produkty

  • FEP živica pre drôty, rúrky, rúrky, fólie, fluórovaný etylénpropylén

    FEP živica pre drôty, rúrky, rúrky, fólie, fluórovaný etylénpropylén

    FEP(Fluórovaný etylén propylén),Je to kopolymér tetrafluóretylénu a hexafluórpropylénu.FEP možno aplikovať na mäkké plasty a jeho pevnosť v ťahu, odolnosť proti opotrebeniu a odolnosť proti tečeniu sú nižšie ako u mnohých technických plastov a má nízku dielektrickú konštantu v širokom rozsahu teplôt a frekvencií.

    Materiál sa nezapáli,it havevynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu a nízky koeficient trenia.Možno z neho vyrobiť granulované produkty na vytláčanie a lisovanieapoužívané ako prášky pre fluidné lôžka a elektrostatickú konečnú úpravu,Alsomôcťvyrobené do vodných disperzií .Medzi polotovary patria fólie, dosky, tyče, elektródy, špeciálne tvarované diely a jednotlivé vlákna.Mainlypoužitie je na zhotovenie vnútorného obloženia potrubí a chemických zariadení, povrchovej vrstvy valčekov a rôznych drôtov a káblov.